מה עלייך לעשות במקרה שרכבך ניזוק?

תביעה לפוליסה - כאשר האחריות לתאונה או לנזק חלה על המבוטח

 1. יש למלא טופס הודעה בכתב כולל תיאור פרטי האירוע ושרטוט המקום (טפסי ההודעה, בהתאם לחברות הביטוח) ולצרף רישיון רכב ורישיון נהיגה התקפים ליום התאונה, וצילום המחאה ריקה (אשר ישמש בהמשך להוכחת קיום חשבון בנק בעת ביצוע העברה בנקאית).
  את המסמכים הנ"ל, בצירוף תמונות (ככול שצולמו במקום האירוע), נבקש להעביר לדוא"ל SKotler@madanes.com או באמצעות פקס 073-2128343.
  (במידה והרכב בגינו הוגשה התביעה, משמש עסק, או יש ברשות הלקוח תיק ניכויים במע"מ ,יש להעביר אישור מרו"ח לגבי שיעור קיזוז מע"מ על הוצאות הרכב).
 2. בטרם העברת הרכב לתיקון במוסך אנא צרו קשר עם משרדנו לקבלת החלטה על מינוי שמאי ובחירת מוסך לתיקון רכבך,  בטל: 03-6380305.
 3. במידה ורכבך נזקק לגרירה, ניתן לפנות לספק שירותי הרכב אותו רכשת במעמד עריכת הפוליסה, בהתאם לרשימת ספקי שירותי הרכב
 4. לאחר שהשמאי יבחן את הנזק ברכב ובהתאם לקביעתו, ניתן יהיה לקבל רכב חליפי מספק שירותי הרכב אותו רכשת בעת עריכת הפוליסה, בהתאם לרשימת ספקי שירותי הרכב
 5. חשוב לדעת כי בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו- 1986, לרשות חברת הביטוח עומדים 30 ימים, מיום שבו הועברו אליה כל המידע והמסמכים הנדרשים, לצורך בירור התביעה ועד לתשלום.

תביעה כנגד צד שלישי – כאשר האחריות לתאונה או לנזק אינה חלה על המבוטח

במקרה שבו להבנתך, האירוע ארע באחריות צד שלישי ופרטי הרכב הפוגע ונהגו מצויים בידך, צוות הסוכנות יסייע לך בהגשת תביעת ביטוח כנגד הרכב הפוגע, וזאת כדי לחסוך לך את תשלום ההשתתפות העצמית ובהמשך את עליית מחיר הפרמיה כתוצאה מפגיעה בניסיון התביעות שברשותכם.

 1. יש למלא טופס הודעה בכתב כולל תיאור פרטי האירוע ושרטוט המקום (טפסי ההודעה, בהתאם לחברות הביטוח) ולצרף רישיון רכב ורישיון נהיגה התקפים ליום התאונה וכן צילום של המחאה ריקה (אשר ישמש בהמשך להוכחת קיום חשבון בנק בעת ביצוע העברה בנקאית).
  את המסמכים הנ"ל, בצירוף תמונות (ככול שצולמו במקום האירוע), נבקש להעביר לדוא"ל SKotler@madanes.com או לפקס 073-2128343.
  (במידה והרכב בגינו הוגשה התביעה, משמש עסק, או יש ברשות הלקוח תיק ניכויים במע"מ ,יש להעביר אישור מרו"ח לגבי שיעור קיזוז מע"מ על הוצאות הרכב). 
 2. בטרם העברת הרכב לתיקון במוסך אנא צרו קשר עם משרדנו לקבלת החלטה על מינוי שמאי ובחירת מוסך לתיקון רכבך,  בטל: 073-2128342.
 3. במידה ורכבך נזקק לגרירה, ניתן לפנות לספק שירותי הרכב אותו רכשת במעמד עריכת הפוליסה, בהתאם לרשימת ספקי שירותי הרכב
 4. לאחר שהשמאי יבחן את הנזק ברכב ובהתאם לקביעתו, ניתן יהיה לקבל רכב חליפי מספק שירותי הרכב אותו רכשת בעת עריכת הפוליסה, בהתאם לרשימת ספקי שירותי הרכב.
 5. חשוב לציין כי תביעה כנגד הרכב הפוגע או חברת הביטוח בה הוא מבוטח (ככל שרכש ביטוח) עשויה להמשך מספר חודשים ועל כן אנו ממליצים, בסיום תיקון הרכב במוסך, לשלם בהמחאה דחויה ל- 90 יום אשר תשמש לתשלום מלוא התיקון וכן עבור שכ"ט השמאי. לאחר תשלום כאמור יעביר השמאי את דוח השמאות אל משרדנו להמשך טיפול בתביעתך.

במקרה בו רכבך נגנב

 1. לדווח על הגניבה למשטרה, ולהעביר את אישור המשטרה המודפס אל משרדנו בדוא"ל SKotler@madanes.com או באמצעות פקס 073-2128343.
 2. עם קבלת האישור נפנה אותך אל ספקי שירותי הרכב אותו רכשת בעת עריכת הפוליסה, על מנת לקבל רכב חליפי.
 3. לצורך טיפול מהיר בתביעתך, נבקש להעביר את המסמכים הבאים:
  1. טופסי הודעה על גניבה והסכמה למסירת מידע  (לחצו על שם החברה בה מבוטח רכבכם)
  2. רישיון רכב ורישיון נהיגה התקפים למועד הגניבה
  3. צילום ת.ז של בעל הרכב
  4. ייפוי כוח של משרד הרישוי (מקורי)
  5. שני מפתחות הרכב
  6. אישור משטרה מקורי
  7. חשבונית רכישה של הרכב הקודם וכן חשבונית/הצעת מחיר של קניית הרכב החדש.
  8. במידה והרכב משועבד- מכתב התחייבות להסרת השעבוד מהמשעבד.
  9. במידה והרכב מעוקל - להביא אישור מהגורם המעקל וכן אישור רכב נקי מעיקולים (ככל שהעיקול נרשם ברישיון)


  את המסמכים הנ"ל, יש להעביר בדואר או במסירה אישית אל משרדנו בכתובת:
  קאריסק סוכנות לביטוח אלמנטארי (1997) בע"מ
  בית מדנס, רח' השלושה 2 תל אביב

 4. חשוב לדעת כי בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו- 1986, לרשות חברת הביטוח עומדים 30 ימים, מיום שבו הועברו אליה כל המידע והמסמכים הנדרשים, לצורך בירור התביעה ועד לתשלום.


צוות משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנושאים אלה גם בטל: 073-2128300 שלוחה 1