אמנת שירות של קאריסק (מדנס)

אנו, בקאריסק סוכנות לביטוח אלמנטארי (1997) בע"מ מחויבים, לפעול ברוח חזון החברה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה לה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין ללקוחותיה
במטרה ליצור ביחסי סוכן – לקוח אמון ואמינות הדדיים, לטווח ארוך.

קאריסק סוכנות לביטוח, מציבה את השירות ללקוחותיה כאחד מערכי היסוד של הסוכנות. גישתנו זו, שמה במרכז העשייה השוטפת את הלקוח ורואה במתן שירות איכותי תנאי הכרחי להשגת אמונו.

באמנה זו, אנו מצהירים ומתחייבים בפני לקוחותינו כדלקמן:

  • לנהוג בהגינות והוגנות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל פנייה באשר היא.
  • לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ועל כל מידע הקשור לביטוחיו ולא להעביר מידע זה לצדדים שלישיים ללא הסכמתו.
  • לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה ובהתאמה לחוזר השירות.
  • לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת ותיעוד פנייתו.
  • לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי ולכל הפחות לשוחח עימו ו/או לתאם עימו פגישה לבקשתו, וזאת תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • למסור ללקוח, כל אישור או מסמך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב ובכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות.
  • למסור ללקוח מידע אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות.


כתובת: רח' השלושה 2 תל אביב.
שעות פעילות:
א'-ה'  08:30-16:30
מרכזיה ראשית: 073-2128300
פקס: 073-2128224
דוא"ל: info@carisk.co.il